MENU

Уже багато років невтомний дзвінок сповіщає учнів і вчителів Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 про початок уроків, день у день школа гостинно відкриває двері для своїх вихованців і веде їх у світ пізнання нового, виховує, учить творити, сприймати зміни, повноцінно жити і активно діяти в новому світі.

Історія загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№4 розпочалась  з 1 вересня 1973 року.

 

БЗШ І-ІІІ ст.. №4 - це   сучасна   будівля   із  затишними  класними   кімнатами, навчальними кабінетами, просторими рекреаціями. За останнім словом комп'ютерної техніки укомплектовано кабінет інформатики, 1 мультимедійний кабінет. За проектом школа має достатню   кількість   кабінетів   для   мережі факультативів і гуртків у режимі повного навчального дня, бібліотеку, майстерні з обслуговуючої та технічної праці, спортивну залу, простору їдальню, ошатне подвір’я. Естетично оформлені, умебльовані, затишні навчальні кабінети і класні кімнати завжди до послуг учнів.

У школі навчається 1206 учнів,  а вчительський колектив складається з 90 педагогів.  За 38 років існування школи у доросле життя пішли 3496 юнаків і дівчат, які навчалися в 114 випускних класах.

Давні і добрі традиції живуть у четвертій школі, бо вона плекає розум нації.   У школі працює багато досвідчених, висококваліфікованих педагогів. Із дев’яноста вчителів, які складають колектив сьогодні, тринадцять мають звання «учитель-методист», сім – «старший учитель», вищу кваліфікаційну категорію – сорок , першу – дев’ятнадцять, нагороджені значком «Відмінник освіти України» - дванадцять.

Педагоги школи - це когорта майстрів, професіоналів своєї справи, талановитих новаторів, умілих організаторів, невтомних наставників, сподвижників і творців майбутнього, залюблених у дітей і професію. Вони натхненно прагнуть підставити дітям власне серце і крила своїх вмінь та знань, аби учні змогли сягнути до висот успіху.

Діють творчі методичні формування педагогів, які працюють над реалізацією  науково-методичної проблеми школи через проектну діяльність та роботу творчих методичних осередків, що впроваджують інноваційну діяльність. Ефективно працюють такі шкільні проекти: «Інтерактивні технології – шлях до формування творчої особистості учня», «Профілізація – шлях до свідомого вибору професії», «Використання інформаційно-комп’ютерних технологій для підтримки загальнонавчальних дисциплін», «Молодь обирає здоровий спосіб життя», «Створи себе сам», та інші.

Щорічно в закладі вдосконалюється мережа класів профільного та поглибленого вивчення окремих предметів. Таким чином створюється освітній простір, спроможний задовольнити різнобічні потреби щодо спеціалізованої освіти обдарованих дітей та учнів, схильних до вивчення певних навчальних дисциплін.

Саме особистісно-орієнтоване навчання й виховання в ЗОШ № 4 дає можливість визначитись кожній дитині, бо передбачає широкий вибір форм і засобів освіти та виховання, як у навчальний, так і у позанавчальний час, для задоволення духовних запитів дитини, її пізнавальних та інтелектуальних інтересів і можливостей.

Здійснення особистісно-орієнтованого навчання і виховання проводиться на основі повернення до духовних основ суспільного життя, усвідомлюючи, що саме християнські цінності і християнські традиції є основою нашої культури і моральності, джерелом усіх досягнень українського народу впродовж його тисячолітньої історії

Кожна дитина закладу може знайти себе, реалізувати свої творчі здібності, бо є центром, навколо якого вирує шкільне життя. Беручи  участь в учнівському самоврядуванні, численних конкурсах та інсценізаціях, учні розкривають свої організаційні здібності, особисті таланти, що допоможуть їм утвердитися в житті, досягти успіху в майбутньому.

Завдяки широкому спектру шкільних гуртків та ефективному залученню учнів до позашкільної освіти протягом трьох останніх років учні школи неодноразово ставали призерами та переможцями міських, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсів та змагань.

У школі створено всі умови для реалізації творчих здібностей та природних обдарувань кожного учня.

Вивчення суспільної думки про роботу школи серед учнів та батьків , здійснене під час атестаційної експертизи школи,  показало їх позитивне ставлення до школи, доброзичливість відносно педагогічного колективу, високий рейтинг школи в місті. Батьки підтримують нововведення, що відбуваються в школі, задоволені рівнем освітньої підготовки учнів щодо спеціалізації навчання, відзначено, що навчальний заклад готовий до роботи в інноваційному режимі, учні отримують знання, рівень яких виправдовує очікування батьків. Школа має авторитет серед батьків і громадськості міста.