MENU

Перспективне двотижневе меню одноразового харчування

 

Розклад тривалості уроків, перерв та харчування учнів

1-4 класи

5-11 класи

Тривалість уроків

Перерва

Харчування

Тривалість уроків

Перерва

Харчування

1

8:30 – 9:10

15

 

8:30 – 9:15

10

 

2

9:25 – 10:05

20

1-3 класи

9:25 – 10:10

15

 

3

10:25 – 11:05

25

4 класи

10:25 – 11:10

20

5-10 класи

4

11:30 – 12:10

15

 

11:30 – 12:15

10

  

5

12:25 – 13:05

 

ГПД

12:25 – 13:10

10

 

6

 

 

 

13:20 – 14:05

5

 

7

 

 

 

14:10 – 14:55

5

 

8

 

 

 

15:00 – 15:45

5

 

9

 

 

 

15:50 – 16:35

 

 

                                    

Шаблон квитанції
БЗШ I-III ступенів № 4 БМР Київської області    
Код 22207434            
Банк  Білоцерківське УДКСУ Київської області    
МФО 821018            
Р/Р  31550299119391          
               
Платник : за ____________________________ (ПІБ дитини та клас)
Призначення платежу:  за харчування  ___________(к-ть днів місяця)
Сума: _____________ грн.        

Завантажити шаблон квитанції


БІЛОЦЕРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №4 
БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Н А К А З

15.01.2018                                                   Біла Церква                                                        № 2

Про внесення змін до 
організації харчування
учнів у II семестрі

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі змінами від 22.07.2003 № 490, від 25.07.2005 № 431, від 07.04.2015 № 404, від 08.04.2016 № 402), на виконання  рішень Білоцерківської міської ради від 25 грудня 2015 року № 24-30-VІІ «Про внесення змін у рішення  Білоцерківської міської ради від 09 липня 2015 року №1525-77-VI «Про надання  додаткових соціальних  гарантій учасникам бойових дій  антитерористичної операції та членам їх сімей», від 31 жовтня 2017 року № 1473-38-VII «Про затвердження Програми організації харчування дітей у комунальних навчальних закладах м. Білої Церкви на 2017-2020 роки», рішень виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 29 грудня 2017 року № 505 «Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної і загальної середньої освіти комунальної власності м. Білої Церкви», від 29 грудня 2017 року № 506 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 12 вересня 2017 року № 313 «Про мережу закладів освіти на 2017/2018 навчальний рік», наказу управління  освіти і науки Білоцерківської міської ради № 204 від 29.12.2017р. та з метою підвищення якості організації харчування дітей 

НАКАЗУЮ:  
1. З 1 січня 2018 року забезпечити харчування дітей, які харчуються за кошти батьків,  обідами вартістю 18 гривень 50 копійок на день.
   2. З 1 січня 2018 року забезпечити безоплатне харчування в закладі дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, по¬збав¬лених бать¬ків¬ського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які на¬вча¬ються в спе¬ціаль¬них й інклюзивних класах, а також учнів із сімей, які отримують до¬по¬могу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабез¬пе¬че¬ним сім’ям», ді¬тей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції на сході України, учас¬ни¬ками бойових дій антитерористичної операції на сході України (на основі посвідчення учасника антитерористичної операції чи довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, су-веренітету та територіальної цілісності України), та дітей із сімей загиблих (по¬мерлих) жителів м. Білої Церкви, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, відповідно до вартості харчування одного учня в розмірі 18,50 гривень на день.
3. Затвердити наступний графік харчування учнів: після другого уроку – харчування учнів 1-3 класів, після третього уроку – харчування 4-11 класів, після п’ятого уроку – харчування груп продовженого дня.
4. Встановити наступний порядок харчування учнів за кошти батьків:
  4.1. Кошти за харчування батьки учнів вносять на банківський спеціальний рахунок за наступний місяць (не менше двох тижнів) та копії квитанцій про оплату батьки передають класним керівникам;
  4.2. Класні керівники:
 4.2.1. Своєчасно інформують працівників їдальні та бухгалтерію школи про оплату харчування і здають копію квитанції до бухгалтерії;

 4.2.2. Щоденно до 9:30 подають талони-замовлення на харчування про присутніх учнів обох  категорій ( пільгової категорії та за кошти батьків);
4.2.3. Ведуть облік в табелі харчування класу з щоденною інформацією про учнів, що отримали харчування обох категорій;
4.2.4. Здійснюють контроль за своєчасним харчуванням учнів класу відповідно до графіку харчування;
4.2.5. Своєчасно інформують соціального педагога школи про зміни кількості учнів класу які мають право на отримання безоплатного харчування  та подають на нових учнів відповідні довідки; 
4.2.6. Несуть персональну відповідальність за точний облік харчування учнів та подання повної та достовірної інформації про харчування учнів батькам.
                4.3. Соціальний педагог Цибровська Л.М.:
 4.3.1. Веде загальний облік учнів, які мають право на безоплатне харчування та своєчасно інформує адміністрацію школи про зміни в кількості таких учнів;
 4.3.2. На основі табелів харчування класів готує і подає до бухгалтеріїї школи щомісячний табель харчування учнів обох категорій;
  5. Заступнику директора з НВР Венжик Т.С., заступнику директора з АГЧ  Покасу    С.О., виконуючій обов´язки медичної сестри школи  Денисюк О.Г., членам бракеражної комісії:
5.1.Узяти на особистий і щоденний контроль організацію харчування, якість продуктів та продовольчої сировини, дотримання установлених термінів зберігання й використання продуктів, технології приготування страв, матеріально-технічний стан харчоблоків і технологічного обладнання;
 5.2. Забезпечити неухильне виконання санітарних вимог і нормативно-правових актів   щодо організації харчування дітей;
        5.3.  Забезпечити дієвий контроль за якістю та асортиментом буфетної продукції. 
 5.4.  Забезпечити належний контроль за санітарним станом приміщеня  харчоблоку та шкільних їдальні згідно з нормативно-правовими вимогами санітарного законо-да¬в¬ства України;
  6 . Контроль за виконаням цього наказу залишаю за собою.

         Директор школи                        Дроздовський О.М.