MENU

 

Даржавні стандарти початкової, базової і повної середньої освіти - фундаментальні документи, що реалізують положення Законів України "Про освіту" та покладені в основу програм, підручників, посібників, електронних педагогічних прогамних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів. Додаємо ці документи до Методичної скарбнички вчителя для практичного використання у професійній діяльності (у вкладенні).
Джерело: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/general-secondary-education/state_standards/

   
post_derzh_stan.doc Вкладення
derj_standart_pochatk_new.doc  
chinn-stand.doc

З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів та орієнтовний перелік навчально-методичного забезпечення (додаються  у вкладенні).

1_9-368_mon_2013_5_kl.doc Вкладення
orient_perelik_5_kl_2013.doc

З метою організованого переходу на Державний стандарт початкової загальної освіти Міністерство освіти і науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів та орієнтовний перелік навчально-методичного забезпечення (додаються у вкладенні).

1214_1-9_383_mon_2013_2_kl.doc  Вкладення
orient_perelik_2_kl_2013.doc

Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного використання лист від 01.07. 2014 року № 1/9-343 "Про організацію навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі" 

Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного використання лист від 01.07. 2014 року № 1/9-343 "Про організацію навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі"

Методичні рекомендації до проведення Першого уроку 01. 09. 2014 року
Детальніше:http://school16.org/gotuiemo-pershiy-urok-u-2014-2015-list_mon.doc

Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання предметів

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану